Νέα & Γεγονότα
Από την εταιρεία μας και από τον τομέα της κατασκευής στην Ελλάδα
  • All
  • Αρχιτεκτονική
  • Τέχνη
  • Επιχειρήσεις
  • Εταιρεία
  • Κρήτη
  • Κουλτούρα
  • Οικονομία
  • Τοπικά
  • Τουρισμός

Greece’s spirit of winter can be sparkling and inspiring. Soul-warming and snow filled escapes compose a winter’s tale with more winter sunshine than anywhere else in Europe...

There is something surprisingly modest about olive trees, given their noble history and legendary reputation. It has been seen throughout history as almost holy - a symbol of peace, victory, and the endurance of life itself - evoking feelings of bonhomie, vitality, and health...