Πως να Αγοράσετε ένα Ακίνητο στην Κρήτη

Η αγορά μιας ιδιοκτησίας στην Κρήτη είναι μια σχετικά εύκολη διαδικασία. Βασικά βήματα πρέπει να ακολουθηθούν.

 • 1

  Δικηγόρος & Συμβολαιογραφείο

 • 2

  Τίτλοι Ιδιοκτησίας

 • 3

  Αριθμός Φορολογικού Μητρώου & Φόρος Μεταβίβασης

 • 4

  Ελληνικός Τραπεζικός Λογαριασμός

 • 5

  Ασφάλεια Ιδιοκτησίας & Ασφάλιση

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ

Ορισμός Τοπικού Δικηγόρου

Στην Ελλάδα ο αγοραστής ιδιοκτησίας χρειάζεται να έχει έναν δικό του ανεξάρτητο δικηγόρο που να έχει ως έδρα του την Κρήτη, ο οποίος θα τον βοηθήσει κατά τη διαδικασία αγοράς του σπιτιού και θα τον εκπροσωπεί σε όλα τα νομικά θέματα που αφορούν τη διαδικασία αυτή στην Κρήτη. Συνιστάται ο αγοραστής να δίνει πληρεξούσιο στο δικηγόρο του, επιτρέποντάς του έτσι να ενεργεί για λογαριασμό του στην Κρήτη. Αν ο αγοραστής δεν γνωρίζει κάποιο τοπικό δικηγόρο, η Action Constructing μπορεί να προτείνει μια λίστα από αξιόπιστους και πολύγλωσσους δικηγόρους, οι οποίοι έχουν εμπειρία σε θέματα μεταβίβασης στην Κρήτη.

Ορισμός Τοπικού Συμβολαιογράφου

Για να είναι έγκυρη μια αγορά ακινήτου εδώ στην Κρήτη, πρέπει να οριστεί ένας συμβολαιογράφος. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει το επίσημο συμβόλαιο αγοράς και θα πρέπει στη συνέχεια να διαβαστεί, να κατανοηθεί και να υπογραφεί με τη δική του παρουσία, από τον πωλητή και τον αγοραστή ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Ο συμβολαιογράφος δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντα του αγοραστή, καθώς αυτό είναι ο ρόλος του δικηγόρου, αλλά είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και την καταγραφή της συναλλαγής στα δημόσια αρχεία, γνωστό ως Υποθηκοφυλακείο, έτσι ώστε ο αγοραστής να αποκτήσει τον επίσημο τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου. Η Action Constructing μπορεί είτε να συστήσει στον αγοραστή μια λίστα από συμβολαιογράφους έτσι ώστε να επιλέξει, είτε να ορίσει έναν υπεύθυνο για τις επίσημες συμβάσεις αγοράς ενός συγκεκριμένου έργου που υπόκειται στην έγκριση του αγοραστή.

Τίτλοι Ιδιοκτησίας

Οι τίτλοι ιδιοκτησίας των ακινήτων φυλάσσονται στο Υποθηκοφυλακείο. Ο πωλητής πρέπει να παραδώσει στον αγοραστή ένα αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου που είναι υπό συζήτηση. Αυτό συνήθως γίνεται με τη βοήθεια του δικηγόρου του αγοραστή, ο οποίος έχει ως καθήκον να διερευνήσει τον τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου για να εξασφαλίσει ότι: 1. Ο πωλητής διατηρεί την υψηλή κυριότητα του ακινήτου. 2. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις κατά του ακινήτου ή υποθήκες. 3. Ο πωλητής δεν οφείλει φόρο για την ακίνητη περιουσία. 4. Το ακίνητο χτίστηκε αυστηρά σύμφωνα με τη μελέτη και την οικοδομική άδεια. Μόνο αν ο τίτλος ιδιοκτησίας έχει βρεθεί να είναι καθαρός, ο δικηγόρος του αγοραστή θα συστήσει στον πελάτη να προχωρήσει στην υπογραφή του επίσημου συμβολαίου αγοράς.

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

Πρέπει να εκδοθεί ένας αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) για τον αγοραστή έτσι ώστε να μπορεί να κάνει οποιαδήποτε συναλλαγή συμπεριλαμβανομένου και την αγορά ενός σπιτιού στην Κρήτη. Ο δικηγόρος του αγοραστή μπορεί να υποβάλει αίτηση για ΑΦΜ, στην περίπτωση που απουσιάζει ο αγοραστής, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί από τον πελάτη του. Ο ΑΦΜ εκδίδεται από την Εφορία.

Φόρος Μεταβίβασης στην Ελλάδα

Ο φόρος (ΦΠΑ) στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 24% επί της αξίας του ακινήτου.

Μεταγραφή του Τίτλου Ιδιοκτησίας στο Υποθηκοφυλακείο

Ο δικηγόρος του αγοραστή πρέπει να βεβαιωθεί ότι ο τίτλος ιδιοκτησίας έχει μεταβιβαστεί στον πελάτη του, λαμβάνοντας τη σχετική βεβαίωση από το Υποθηκοφυλακείο.

Δημιουργία Τραπεζικού Λογαριασμού

Οι ελληνικές τράπεζες προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Συνιστάται ο αγοραστής να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό σε μια τράπεζα εδώ στην Κρήτη. Αυτό μπορεί να γίνει με τη βοήθεια του δικηγόρου του αγοραστή. Στη συνέχεια, τα χρήματα για την αγορά του ακινήτου μπορούν να μεταφερθούν από το εξωτερικό σε αυτόν τον τραπεζικό λογαριασμό. Αναλήψεις από τον τραπεζικό λογαριασμό μπορούν να γίνουν από το δικηγόρο του αγοραστή έπειτα από τη μεταξύ τους συνεννόηση. Οι τράπεζες στην Ελλάδα διανέμουν τα «pink slips» για τα κεφάλαια που προέρχονται από το εξωτερικό. Αυτά τα pink slips πρέπει να ζητηθούν από την τράπεζα από τον αγοραστή είτε το δικηγόρο του, ως απόδειξη για το ότι το ακίνητο έχει πληρωθεί από το εξωτερικό και όχι από κεφάλαιο που έχει αποκτηθεί στην Κρήτη. Επίσης τα αποδεικτικά αυτά είναι απαραίτητα για την ετήσια φορολογική δήλωση του αγοραστή και θα πρέπει να καλύψει την «αντικειμενική αξία» του ακινήτου (περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω).

Ασφάλιση Περιουσίας στην Κρήτη

Τα ακίνητα στην Κρήτη μπορούν να ασφαλιστούν μέσω ασφαλιστικών εταιρειών. Οι συμβάσεις για ασφάλιση περιουσίας καλύπτουν όλα τα είδη των πιθανών καταστροφών, δηλαδή πυρκαγιές, σεισμούς, φυσικές καταστροφές, καταιγίδες, κλοπές, το κόστος ασφάλισης αστικής ευθύνης κλπ. Χρεώνονται δύο φορές το χρόνο, αν και οι ετήσιες πληρωμές είναι επίσης αποδεκτές. Η ασφάλιση ακινήτου δεν είναι υποχρεωτική, αλλά αν έχετε βάλει μια υποθήκη για το σπίτι σας στην Κρήτη από μια τοπική τράπεζα, συνήθως απαιτούν τη χρήση μιας ασφαλιστικής εταιρείας, που ορίζεται από αυτούς.

Ασφάλεια των Ακινήτων στην Ελλάδα

Η ιδιοκτησία ενός ακινήτου στην Ελλάδα εξασφαλίζεται από το Υποθηκοφυλακείο. Οι τίτλοι όλων των ιδιοκτησιών καθώς και οι υποθήκες, φυλάσσονται εκεί. Το ακίνητο αρχειοθετείται με το όνομα του ιδιοκτήτη και ο δικηγόρος έχει το δικαίωμα να ελέγχει εάν το ακίνητο ανήκει σε κάποιο φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία. Ο έλεγχος του τίτλου γίνεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το ακίνητο είναι υποθηκευμένο ή αν έχει κάποια βάρη. Επίσης ένας έλεγχος του ακινήτου θα δείξει αν έχει γίνει σωστά η μεταβίβαση τίτλου.

Οικονομικά Θέματα Σχετικά με το Σπίτι σας στην Κρήτη

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Αν ο αγοραστής που σχεδιάζει να αγοράσει ένα ακίνητο στην Κρήτη είναι από χώρα εκτός της ΕΕ, τότε τα χρήματά του μεταφέρονται από το τραπεζικό λογαριασμό που έχει στη χώρα του, στο λογαριασμό που έχει στην Ελλάδα και μετατρέπονται σε Ευρώ με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία.

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Όταν εισάγετε κεφάλαια στην Ελλάδα για να αγοράσετε ένα ακίνητο, θα πρέπει να μεταφέρετε τα χρήματα στον ελληνικό λογαριασμό τραπέζης. Η ελληνική τράπεζα θα εκδώσει πιστοποιητικό συναλλαγής γνωστό ως pink slip αλλά θα πρέπει εσείς (ή ο έλληνας δικηγόρος σας) να ζητήσετε τα πιστοποιητικά αυτά. Θα πρέπει να παρουσιάσετε αυτό το πιστοποιητικό με την πρώτη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για να αποδείξετε ότι τα κεφάλαια προήλθαν από άλλη χώρα, ώστε να αποφύγετε να φορολογηθείτε στην Ελλάδα. Όσοι αγοράζουν ακίνητο στην Κρήτη θα πρέπει να κάνουν τουλάχιστον μια φορολογική δήλωση. Εμείς μπορούμε να σας φέρουμε σε επαφή με έναν τοπικό λογιστή ο οποίος θα υποβάλει τη φορολογική δήλωση για εσάς.

ΥΠΟΘΗΚΗ

Υπάρχουν δύο τρόποι να χρηματοδοτήσετε την αγορά ενός ακινήτου στην Κρήτη, εάν δεν έχετε όλο το ποσό που χρειάζεται να καταβάλλετε σε μετρητά. Ο ένας είναι να υποθηκεύσετε το ακίνητο που έχετε στη χώρα σας και ο άλλος να υποθηκεύσετε τη νέα ιδιοκτησία που έχετε στην Κρήτη. Υπάρχουν πρακτικά πλεονεκτήματα στο να βάλετε υποθήκη το ακίνητό σας στην Κρήτη, καθώς τα επιτόκια των δανείων μπορεί να είναι υψηλότερα στη χώρα σας και η τράπεζα που σας δανείζει, εδώ στην Κρήτη, θα θέλει να επιβεβαιώσει ότι η ιδιοκτησία έχει εκτιμηθεί σωστά και προσφέρει αρκετή ασφάλεια για το δάνειό σας. Οι τοπικές τράπεζες προσφέρουν διάφορα πακέτα για υποθήκη και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του καθενός πρέπει να ζυγιστούν. Η Action Constructing μπορεί να σας δώσει την απαραίτητη βοήθεια όταν χρειαστεί να ερευνήσετε την καλύτερη λύση για υποθήκη προκειμένου να αγοράσετε ένα σπίτι ή ένα διαμέρισμα στην Κρήτη.

ΦΟΡΟΙ

Ο φόρος (ΦΠΑ) για την αγορά νέων κατοικιών στην Ελλάδα είναι 24%.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΞΕΝΗ ΧΩΡΑ

Η κατοικία σας στην Κρήτη μπορεί να ασφαλιστεί είτε τοπικά, μέσω μιας ελληνικής ασφαλιστικής εταιρείας είτε μέσω μιας ασφαλιστικής εταιρείας που έχει έδρα στη χώρα σας. Όποια και αν είναι η απόφασή σας, θα πρέπει να σιγουρευτείτε ότι η ασφάλεια σας καλύπτει για τις περιόδους όπου το σπίτι σας δεν κατοικείται. Ορισμένα ασφαλιστικά συμβόλαια δεν ισχύουν αν η περιουσία σας είναι ακατοίκητη για συγκεκριμένο διάστημα μέσα στο χρόνο. Λάβετε υπόψη ότι αν έχετε βάλει υποθήκη το ακίνητό σας σε μια ελληνική τράπεζα στην Κρήτη, ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο θα είναι πιθανότατα υποχρεωτικό.

Συνολικό Κόστος

Όλα τα έξοδα που επιβαρύνεστε αγοράζοντας ένα σπίτι στην Κρήτη

ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Τα έξοδα του δικηγόρου είναι περίπου το 1% επί της καθαρής αξίας της ιδιοκτησίας. Αυτά τα έξοδα συμπεριλαμβάνουν τον έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας και αυτό μπορεί να γίνει με το δικηγόρο του αγοραστή εκ των προτέρων.

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΡΟ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Αυτά τα έξοδα δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή αγοράς και ποικίλουν ανάλογα με το μέγεθος και την τοποθεσία του ακινήτου.

ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ

Είναι περίπου 1,2% επί της καθαρής αξίας της ιδιοκτησίας σας στην Κρήτη.

ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ο φόρος μεταβίβασης είναι το 3% επί της καθαρής τιμή του οικοπέδου.

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Αυτά τα έξοδα πληρώνονται στο Υποθηκοφυλακείο και υπολογίζονται στο 0,5% επί της καθαρής αξίας του ακινήτου.

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Το Φ.Π.Α. είναι 24% επί της καθαρής αξίας του ακινήτου.

Leave a comment