Η Ελλάδα υποδέχτηκε πάνω από 27 εκατομμύρια τουρίστες το 2017, λέει ο BoG

Η Ελλάδα υποδέχτηκε πάνω από 27 εκατομμύρια τουρίστες το 2017, λέει ο BoG

Περισσότεροι από 27 εκατομμύρια εισερχόμενοι τουρίστες, χωρίς να υπολογίζονται οι επιβάτες κρουαζιέρας, επισκέφθηκαν την Ελλάδα το 2017, ανέφερε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της BoG, ο αριθμός των εισερχόμενων επισκεπτών στην Ελλάδα πέρυσι αυξήθηκε κατά 9,7% σε 27,194 εκατομμύρια, σε σύγκριση με 24,799 εκατομμύρια τουρίστες το 2016. Ο αριθμός των επισκεπτών από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 8,1%, από τη Γερμανία κατά 18,1% και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Βασίλειο κατά 3,7 τοις εκατό. Όσον αφορά τις χώρες εκτός ΕΕ 28, ο αριθμός των επισκεπτών από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 1,1% και ο αριθμός των επισκεπτών από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε κατά 11,1%.

Τα στοιχεία της BoG έδειξαν ότι οι αφίξεις μέσω ελληνικών αεροδρομίων αυξήθηκαν κατά 9,9%, ενώ οι ροές επισκεπτών μέσω σημείων διέλευσης των οδικών συνόρων αυξήθηκαν επίσης κατά 8,7%. Η αύξηση των εισερχόμενων ταξιδιών στην Ελλάδα πέρυσι, είχε ως αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις να αυξηθούν κατά 10,5 τοις εκατό σε 14,6 δισεκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα έσοδα από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 17,3%, όπως και τα έσοδα από τη Γερμανία κατά 31,5%. Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν επίσης κατά 11,6%. Όσον αφορά τις χώρες εκτός ΕΕ 28, τα έσοδα από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 3,6%, ενώ τα έσοδα από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 4,4%.

Η BoG υπογράμμισε ότι η αύξηση των εισπράξεων από ταξίδια οφείλεται κυρίως στην αύξηση 9,7% στις εισερχόμενες ροές ταξιδιωτών και σε μικρότερο βαθμό σε αύξηση 1,4% των μέσων δαπανών ανά ταξίδι.

Πηγή: https://news.gtp.gr/2018/02/21/greece-welcomed-over-27-million-tourists-2017-bog/?utm_source=GTP+headlines+list&utm_campaign=3ff1bc8a1c-gtp_headlines&utm_medium=email&utm_term=0_742e571d31-3ff1bc8a1c-64833129