Η οικοδομική δραστηριότητα αυξάνεται λόγω του τουρισμού

Η οικοδομική δραστηριότητα αυξάνεται λόγω του τουρισμού

Τα νέα είναι ενθαρρυντικά για τον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα, από τα μέσα του 2017, μετά από πολλά χρόνια αδράνειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σε όλη τη χώρα υπάρχει αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας τον Νοέμβριο του 2017, ενώ στο Ρέθυμνο ο τουρισμός είναι ο κύριος παράγοντας για τη βελτίωση του κατασκευαστικού τομέα, ο οποίος από το 2009 και μετά μειώνονταν κάθε χρόνο όλο και περισσότερο.

Παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανεπίλυτα ζητήματα στον κατασκευαστικό τομέα, πρόσφατα υπήρξε δραστηριότητα στην περιοχή, οπότε θα έχουμε τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης τουλάχιστον εκ μέρους της τουριστικής κατοικίας τα επόμενα χρόνια, τα οποία παρέχουν και πάλι εργασιακές ευκαιρίες για επαγγελματίες στον κατασκευαστικό κλάδο και σε συναφή επαγγέλματα που αναπόφευκτα ήταν στάσιμα λόγω της απουσίας δραστηριότητας.

Η οικοδομική δραστηριότητα έχει αυξηθεί όσον αφορά ξενοδοχειακές μονάδες, αλλοιώσεις υφιστάμενων κατοικιών, ανακαίνιση και ακόμη και νέες κατασκευές για τουριστική χρήση.